Tandartspraktijk D.B. Prins

Beste mensen,

 

Inmiddels ben ik bijna 42 jaar tandarts, waarvan meer dan 35 jaar in deze praktijk. Het zat er – gezien mijn leeftijd- natuurlijk aan te komen dat er iets zou veranderen en dat gaat per 1 maart a.s. inderdaad gebeuren.  

Ik ben verheugd dat ik u kan meedelen dat de praktijk wordt overgenomen door mijn collega Ayse Çavus-Çiçek. 

Ik begin nog niet aan mijn pensioen, maar zal wel minder dagen gaan werken dan voorheen. Ook tandarts William Wolters gaat minder werken. Ayse zal het aantal dagen dat zij gaat werken uitbreiden. Dat betekent dat zij de tandheelkundige zorg voor een deel van de cliënten van William en mij zal overnemen.

De vaste assistentes Nicole, Jorien en Gazaleh, tijdelijk aangevuld met Sophie, zullen als vanouds alles in goede banen leiden. Daarmee zal voorlopig de samenstelling van het ‘oude’ team niet veranderen.

Met de overname van de praktijk verdwijnt de oude naam. De nieuwe naam wordt ‘Tandartspraktijk Grunobuurt’.

Gaat er iets veranderen?

Ja, natuurlijk en ik zou zeggen: gelukkig.  De opzet en organisatie van de praktijk is nog altijd gebaseerd op de solopraktijk van weleer en dus wordt het tijd om zaken anders aan te pakken en dat is niet verkeerd.

De tandheelkunde is in de afgelopen jaren ook veranderd, uitgebreid. Er is sprake van differentiatie binnen de tandheelkundige professie om alle aspecten beter aan bod te doen komen. De vereiste kennis en kunde is vandaag de dag dermate uitgebreid dat het inmiddels ondoenlijk is om als tandarts alle aspecten van de tandheelkunde te bestrijken.

De basis-tandheelkundige zorg zal straks uitgebreid worden met zorg door een mondhygiëniste  en er komt de binnenkort de mogelijkheid voor het plaatsen van implantaten inde eigen praktijk.

Wat niet zal veranderen is onze betrokkenheid, de centrale rol van de patiënt en de wens om in iedere individuele behandeling een optimaal resultaat te bereiken.


De reden om met Ayse Cavus -Cicek aan het roer de zaak voort te zetten is heel persoonlijk. Ik denk dat zij de meest aangewezen persoon is om de behandelrelatie voort te zetten op een manier die het meest bij de praktijk, de patiënten en de medewerkers past.


Wij kennen elkaar inmiddels meer dan 15 jaar. Ons eerste contact dateert van de opleiding tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen waar ik docent was en Ayse een zeer veelbelovende studente.

Na haar studie heb ik haar gevraagd om bij ons in de praktijk te komen werken en de band is sindsdien gebleven. Als medewerker zal ik nu de relatie voort zetten in de verwachting dat de vernieuwde samenwerking ons allen het beste brengt.  

Met heel veel plezier ben ik de afgelopen jaren uw tandarts geweest en in veel gevallen meer dan dat. Met veel patiënten  is een waardevolle band ontstaan, die verder gaat dan alleen de tandheelkundige relatie. Dit is de voornaamste reden dat ik het werken in de praktijk altijd als een voorrecht hem beschouwd en zelden als werk.

Ik vind het nog steeds een prachtig vak maar kijk erg uit naar een werkzame periode waarbij dat mooie vak de boventoon voert en ik het bedrijfskundige en organisatorische deel van de werkzaamheden mag loslaten. 

Sommigen van mijn patiënten zal ik mogelijk niet meer treffen nu ik minder ga werken. Ik dank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen en wens iedereen alle goeds. - Dick Prins